Youtube Autovision and Travel
HomeAuto NewsAutomotiveMoto BikeTravelLifestyleGalleryE-MagContact Us

No Title
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

   

  อีซูซุให้น้ำเพื่้อชีวิต มอบสิ่งดีๆ ให้สังคม

  อีซูซุให้น้ำเพื่้อชีวิต มอบสิ่งดีๆ ให้สังคม

  อีซูซุส่งมอบสานต่อโครงการ "อีซูซุให้น้ำ" เพื่อชีวิต

  นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 18 ที่ทางกลุ่มอีซซุในประเทศได้มอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และคนในชุมชน นอกจากนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวน 50,000 บาทอีกด้วย

  มร. เอช นาคางาวะ กรรมการผู้จัดาการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ “น้ำดื่มสะอาด” และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ด้วยการจัดสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังในการจัดสรรและช่วยเหลือตามลำดับความเร่วด่วน เพื่อเบาเทาความเดือดร้อนร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้จำหน่ายอีซูซุในพื้นที่ สำหรับโรงเรียนวัดบ้านกะชาย รวมทั้งชุมชนโดยรอบนั้นใช้น้ำจากประปาหมู่บ้าน และใช้น้ำบริโภคจากการรองน้ำฝนแล้วนำมาผ่านเครื่องกรองขนาดเล้ก ทางโครงการ “อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต” จึงยินดีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 18 ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านกะชาย แห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู และชุมชน

    

  ทั้งนี้ท่านประธานและกุล่มอีซูซุในประเทศไทยยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

  "อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต" นั่นคือ "ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา" อย่างแท้จริง

   

   
    
  view